"Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap." 

(Från Skolverket.se)

Vantens fritidshem är beläget i en villa på Södra Utmarken. En cykelbana förbinder vårt fritidshem med Södra Utmarkens skola. Vi har plats för ca 28 barn i åldrarna 6-12 år och här arbetar två pedagoger. Fritidshemmet erbjuder en föränderlig och stimulerande inom- och utomhusmiljö där barnens kreativitet, behov och intressen alltid står i centrum.

Vår verksamhet bygger på ett demokratiskt arbetssätt där barnens inflytande och delaktighet påverkar verksamhetens innehåll. Vi vill att barnen skall vara med och göra medvetna aktiva val och vara delaktiga i besluten på fritids.

Tillsammans med engagerade pedagoger och delaktiga föräldrar skapar vi en välkomnande och glädjefull tillvaro för "våra barn".