Detta är Vantens föräldrakooperativ

Vi driver Vantens fritidshem som en ekonomisk förening tillsammans med vår förskola. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och avgifter från medlemsfamiljerna. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Vanten.

Föräldrarnas engagemang och deltagande har stor betydelse för Vanten och i gengäld får du som förälder bla:
- Större insyn och kännedom om verksamhet
- En bra kontakt med pedagoger, barn och föräldrar
- Möjlighet att påverka verksamheten och komma med förslag
- Fortlöpande insyn i ekonomin
- Korta beslutsvägar
- Trygghet för dina barn


Detta förväntas av dig som förälder

- Deltaga på eventuella föräldramöten
- Deltaga på Vantens årsmöte (Obligatoriskt)
- Hjälpa till med arbetsuppgifter på fixarlistan eller deltaga på fixardagar
- Hjälpa till i barngrupp vid frånvaro av personal

Familjer på Vantens fritids skall dessutom även klippa gräs 1 gång/säsong samt utföra en enklare trädgårdsuppgift 2 gånger/år.

Har man barn både på förskolan och fritids så sköter man sysslorna endast på ena stället. OBS! Gäller ej trädgårdsskötseln på fritids.

En presentation av Vantens styrelsemedlemmar hittar du på förskolans sida med hjälp av den här länken.